DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ve DANIŞMAN’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Depo Raf Sistemleri Proje-Tasarım-Ar-Ge – Ür-Ge Statik Dinamik Hesaplamalar
Deprem Hesapları – Yapısal Hesap ve Tasarım – İleri Mühendislik Hizmetleri
DEPO RAF SİSTEMLERİ STATİK DİNAMİK
DEPREM GÜÇLENDİRME VE PERFORMANS HESAP ANALİZİ
YAPISAL HESAP VE TASARIM İLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ve DANIŞMAN’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Danışmanlık hizmetine ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir;

1- Mevcut Depo Rafları İle İlgili Olarak Güçlendirme Projesi Yapılması
1.1- Rafların yerinde tespit ve incelemesi
1.2- İlgili Bölüm tarafından verilecek yüklere istinaden statik ve dinamik hesapların yapılması
1.3- Hesapların kurtarması durumunda statik ve dinamik onay raporu
1.4- Hesapların kurtarmaması durumunda güçlendirme projesi ve keşfinin çıkartılması
1.5- Projenin dinamik ve statik onay raporunun hazırlanması.
1.6- İhale dosyası ve ihale danışmanlığı (Teknik satın alma şartnamesinin hazırlanması,)

2- Yeni Satın Alınacak Depo Raf Sistemleri Projeleri
2.1- İlgili Bölüm tarafından verilecek bilgilere istinaden projenin çizilmesi
2.2- Projenin statik ve dinamik onay rapaorunun hazırlanması
2.3- Keşif ve ihale dosyasının hazırlanması
2.4- İhale danışmanlığı (Teknik satın alma şartnamesinin hazırlanması,)

3- Depo Raf Sistemi İmalat ve Montaj Sırasında Kontroller
3.1- İhale şartnamesinde belirtilmiş testlerin yapılması ve raporlanması
3.2- İmalatın yerinde projeye uyum kontrolü
3.3- Mal kabul ve teslim alma

4- Mevcut ve Yeni Depo Raf Sistemi Periyodik Kontrol
4.1- Yılda bir olarak yapılan raf sisteminin periyodik kontrolünün yapılması
4.2- Rafların yeşil,sarı, kırmızı olarak işaretlenmesi
4.3- Kırmızı ve sarı işaretli raflar için malzeme keşiflerinin çıkartılması
4.4- Periyodik bakım Raporunun sunulması

5- Periyodik Kontrol Raporu Sonucunda Çıkan Hasarlı Rafların Değişimi Bakım Onarım
5.1- Periyodik Kontrol Raporu Sonucunda Çıkan Hasarlı Rafların Değişimi Bakım Onarım için Tekliflerin hazırlanamsı maliyet çalışmasının yapılması.
5.2- Hasarlı Rafların Değişimi Bakım Onarımı MÜŞTERİ Sipariş açılması durumunda değişimi yapılacak raf parçalarının üretim taşıma ve monatıjı yapılacaktır.
5.3- Raf sisteminin montaj demontaj kat ayarlanması taşıma işelmeleri için tekliflendirme maliyet çıkarma.
5.4- Raf sisteminin montaj demontaj kat ayarlanması taşıma işelmeleri MÜŞTERİ tarafından siparişe dönüşmesi durumunda bu çalışmarın yaptırılması.

6- Mevcut Depo Rafları İle İlgili Olarak Güçlendirme Projesi Yapılması
6.1- Rafların yerinde tespit ve incelemesi
6.2- İlgili Bölüm tarafından verilecek yüklere istinaden statik ve dinamik hesapların yapılması
6.3- Hesapların kurtarması durumunda statik ve dinamik onay raporu
6.4- Hesapların kurtarmaması durumunda güçlendirme projesi ve keşfinin çıkartılması
6.5- Projenin dinamik ve statik onay raporunun hazırlanması.
6.6- İhale dosyası ve ihale danışmanlığı (Teknik satın alma şartnamesinin hazırlanması,)

7- Yeni Satın Alınacak Depo Raf Sistemleri Projeleri
7.1- İlgili Bölüm tarafından verilecek bilgilere istinaden projenin çizilmesi
7.2- Projenin statik ve dinamik onay rapaorunun hazırlanması
7.3- Keşif ve ihale dosyasının hazırlanması
7.4- İhale danışmanlığı (Teknik satın alma şartnamesinin hazırlanması,)

8- Depo Raf Sistemi İmalat ve Montaj Sırasında Kontroller
8.1- İhale şartnamesinde belirtilmiş testlerin yapılması ve raporlanması
8.2- İmalatın yerinde projeye uyum kontrolü
8.3- Mal kabul ve teslim alma

9- Periyodik Kontrol Raporu Sonucunda Çıkan Hasarlı Rafların Değişimi Bakım Onarım
9.1- Periyodik Kontrol Raporu Sonucunda Çıkan Hasarlı Rafların Değişimi Bakım Onarım için Tekliflerin hazırlanamsı maliyet çalışmasının yapılması.
9.2- Hasarlı Rafların Değişimi Bakım Onarımı MÜŞTERİ Sipariş açılması durumunda değişimi yapılacak raf parçalarının üretim taşıma ve monatıjı yapılacaktır.
9.3- Raf sisteminin montaj demontaj kat ayarlanması taşıma işelmeleri için tekliflendirme maliyet çıkarma.
9.4- Raf sisteminin montaj demontaj kat ayarlanması taşıma işelmeleri MÜŞTERİ tarafından siparişe dönüşmesi durumunda bu çalışmarın yaptırılması