Diagrid Sistemlerin Yapısal Hesap, Tasarım ve Projelendirilmesi


Diagrid sistemler özellikle çok katlı çelik yapılarda estetik ve taşıma performansı açısından sergiledikleri üstünlükler nedeniyle önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Diagrid, diagonal (çapraz) ve grid kelimelerinin kısaltılmış şeklidir. Bu sistemlerde fotoğraflarda da görüldüğü üzere düşey taşıyıcı elemanlar yerine düşey bir merkezi çekirdek yapısı (betonarme perde gibi) etrafında kurgulanmış çaprazlı gridal bir sistem birlikte tasarlanmaktadır. Ortaya çıkan gridal taşıyıcı dış çeper yapısı olağandışı estetik görünümü nedeniyle çoğunlukla açıkta bırakılmakta ve taşıyıcı sistem mimarinin ayrılmaz bir parçası olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Yapı Tasarım Grubu olarak söz konusu sistemlerin yurtdışında hayata geçirilmiş örnekleri üzerinde araştırmalar yapmakta ve özellikle deprem koşulları altında sistem davranışı üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir sonraki projenizde Diagrid sistemi bir seçenek olarak değerlendirmeniz durumunda size destek olmaya hazırız.