Mevcut Çelik ve Karma Yapıların Deprem Performanslarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması


Mevcut tek katlı ya da çok katlı çelik bina, çelik köprü, büyük açıklıklı çelik çatı ve diğer özel çelik yapı sistemlerinin yapısal performanslarının özellikle deprem bakımından değerlendirilmesi sektörde ihtiyaç duyulan mühendislik hizmet kalemlerinden biridir. Söz konusu gruba çelik ve betonarme yapım teknolojilerinin birlikte kullanılarak inşa edildiği mevcut endüstriyel karma binalar da girmektedir. Geçmişte üretilmiş ve mevcut haliyle taşıma performansından emin olmak istediğiniz çelik yapı sistemlerini ilgili uluslararası teknik standartlar ve tavsiye dokümanları ışığında değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda saha tespit çalışmalarını takiben ileri mühendislik yazılımları yardımıyla mevcut sistemin deprem etkisi altında doğrusal olmayan davranışı modellenmekte ve olası performans düzeyi ve deprem güvenliği kestirilmektedir.