Mevcut Yığma Binaların (tarihi yapılar) Deprem Performanslarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması


Günümüzde çok sınırlı sayıda yeni yığma yapı yapılmakla birlikte ülkemizde geçmişte inşaa edilmiş çok sayıda yığma yapı mevcuttur. Bu yapıların önemli bir kısmı da tarihi değere sahip yapılardır. Özellikle söz konusu tarihi yığma yapıların olası şiddetli depremlerde ağır hasar görmemesi ve yıkılmaması gerekmektedir. Yapı Tasarım Grubu olarak mevcut yığma yapıların genel yük taşıma kapasiteleri ile deprem etkileri atında sergileyecekleri performans düzeylerinin tespiti ve gerekli güçlendirme önerilerinin hazırlanması konularında da etkili mühendislik çözümleri üretmekteyiz. Geçmişte üretilmiş ve mevcut haliyle taşıma performansından emin olmak istediğiniz yığma yapı sistemlerini ilgili uluslararası teknik standartlar ve tavsiye dokümanları ışığında değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda saha tespit çalışmalarını takiben ileri mühendislik yazılımları yardımıyla mevcut sistemin deprem etkisi altında davranışı yığma yapı davranışını yansıtacak şekilde modellenmekte ve olası performans düzeyi ve deprem güvenliği kestirilmektedir.